ET LANDSLAG FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BUSSELSKAP!

Hvorfor et busslandslag?

Det er flere hundre turbilselskap i Norge. De fleste er relativt små.
Som liten er det vanskelig  å  være god på alt – det er sårbart å stå alene. Sammen kan vi bli sterke, redusere kostnader og
holde oss i front. Som et lag kan vi kan vi vinne konkurransen,
både lokalt og nasjonalt.

Hva laget tilbyr

BusGroup leverer teknologi og tjenester som øker kvaliteten, effektiviserer driften og styrker konkurransekraften til små og mellomstore busselskap

Teknologi for framtiden

Effektivisering og bedre kundebetjening
Vi har utviklet en helt ny IT-løsning som forenkler og automatiserer mange av oppgavene i  busselskapet. Systemet dekker alle gjøremål fra kundedialog og ordrebehandling til trafikkplanlegging, trafikkstyring og faktura

Salg og markedsføring

Flere kunder og flere turer til laget 
Vi oppnår dette gjennom dedikerte salgsressurser  og samlet profesjonell markedsføring på web. De lokale kundene betjenes og pleies lokalt, men de store konkurransene skal vi vinne som et samlet og topptrent landslag!

Økonomi, lønn og regnskap

Forenkling av tidkrevende oppgaver 
Vi oppnår dette gjennom integrasjon av IT-løsninger, felles praksis og partnerskap med et anerkjent regnskapsbyrå

Innkjøp

Lavere priser på materiell og utstyr
Vi oppnår dette gjennom en felles innkjøpsfunksjon som forhandler på vegne av hele laget.
Z

Kvalitet og miljø

Bistand til sertifisering og stadig forbedring
Vi oppnår dette gjennom noen få spesialister som holder seg i front og brukes som interne konsulenter for resten av laget.  Deling og samarbeid gir kollektive effekter.

"Selv om vi er forskjellige kan vi gå sammen."

BusGroup er en nettverksbasert kjede

Gjennom felles IT-plattform vil alle busselskap få unik mulighet til å dele turer og spille på hverandres kapasitet. Vi oppnår dette gjennom felles spilleregler og ny teknologi.

Alle kjedens medlemmer vil dele på profesjonelle stabsfunksjoner. Det betyr at du får tilgang på ekspertise uten å ansette egne ressurser.

«Vi går sammen om det vi syns er vanskelig, 

deler på regningen der det er tungt å investere alene»

Teknologi er kjernen i BusGroup

Forsprangen ligger i teknologien og vår evne til å utnytte den.
Vårt nye IT-plattform er inspirert av nettverks- og delingsøkonomi, skreddersydd for deling og samhandling.  IT-plattformen vil kontinuerlig videreutvikles slik at vi holder oss i front og utnytter digitale og teknologiske muligheter.

Det etableres en unik lukket database for hvert selskap og man kontrollerer selv hva som skal deles. Ingen får innsyn i hverandres kunder eller priser.

Kundeportal

 • Kunden kan sende prisforespørsel via mail eller fra sin «Min side» i kundeportalen.
 • Kunden ser all dialog og historikk på «Min side»
 • Kontaktperson hos kunde får sms-varsel når bussen er på vei og kan følge bussens posisjon fra sin mobil
 • Kunde kan fra mobil sende sin eksakte posisjon til sjåfør.

Fra A til Å i daglig drift

 • Salg-/ordremodul som samler all kundekommunikasjon på et sted. Forespørsler  besvares raskt og profesjonelt
 • Planleggingsmodul for effektiv trafikkplanlegging med visuell oversikt over alle turer. Integrert hjelp for  å overholde kjøre-/hviletidsbestemmelser
 • Mulighet til å se og benytte ledig kapasitet hos andre medlemmer i kjeden som har valgt å dele ressurser med ditt selskap
 • Dashboard med oversikt over bussene for trafikkstyring i sanntid
 • All nødvendig støtte til lønn og fakturering. Selvsagt integrert med regnskapssystem og regsnkapsbyrå

Sjåfør app

 • Sjåførene får varsel om turer via en egen sjåførportal på web eller direkte i sjåfør appen.
 • All informasjon, inklusiv kart og navigasjon gjennom turen er tilrettelagt for sjåfør
 • Kalenderfunksjon for å se planlagte turer samt håndtere ferie og fravær
 • Interaktiv dialog med admin via meldingssenter
 • Enkel melding av avvik og skader på buss
 • Sjåførhåndbok, kvalitetshåndbok og HMS-håndbok som ivaretar kravene fra ISO og Miljøfyrtårn
«Det er vanskelig å være god på alt»

Hva betyr dette for ditt busselskap?

Du beholder navnet, logoen, eierskapet og identiteten til ditt eget selskap.

Du skal selvsagt fortsatt spille med «egen drakt» for klubblaget, men er du med i BusGroup får du også tilgang til «landslagsdrakta».  BusGroup har som klart mål å bli en solid nasjonal merkevare som står for kvalitet og profesjonalitet.

Du velger selv hvor mye av menyen til BusGroup du ønsker å benytte deg av, men alle kjedens medlemmer må være på den nye IT-løsningen

Ditt busselskap

Arbeidsgiveransvar
Rekruttering og utvikling av sjåfører og ansatte
Kundedialog og salg
Ansvar for egne kunder
Daglig drift av selskapet
Samarbeid med andre busselskap
Kravstiller og bruker av fellestjenester

Menyen til BusGroup

-Utvikling og drift av IT-system
-Innkjøpsfunksjon
-Markedsføring og salg
-Nasjonal web portal
-Tilbudsarbeid på store anbud
-Økonomi-, lønn- og regnskapstjenester
-HMS- og kvalitetsutiner / sjåførportal
-Konsulenttjenester
-HR-støtte
«Slik at kundene blir imponert og fortsatt velger oss.»

Krav for å bli med på laget

Landslaget skal være for de beste, de seriøse aktørene som store kunder vil  samarbeide med. Samtidig tror vi på forbedring gjennom lagspill og spillerutvikling.
Størrelse er ikke noe krav, men «guts» og «drive», samt viljen til å vinne er avgjørende
R

"Fair play"

Vi ønsker kun spillere som forholder seg til bransjens normer og landets lover og regler. Troverdighet og tillitt er viktig for å utvikle et seriøst landslag

Ambisjoner

Du må ikke være best, men du må ha et ønske om å være på vinnerlaget. Du må tro at det er mulig å bli bedre og at utvikling ofte skjer gjennom lagspill

Vilje til å dele

Vi ønsker å bygge et lag der det er naturlig å dele. Alle er gode på noe, ingen er gode på alt. Det er sammen vi vinner de store konkurransene

Miljøvennlige busser

Busslandslaget skal tilby trygge og miljøvennlige kjøretøy. Vi stiller spesifikke minstekrav til bussene til våre medlemmer
«Sammen skal vi møte fremtiden med et landslag av busselskap som har blitt sterke sammen!»

Interessert i å bli en del av busslandslaget? Ta kontakt for en uforpliktende prat

"Vi brenner for at små og mellomstore busselskap skal lykkes!"

Om BusGroup Norway

BusGroup og løsningene som tilbys er utviklet av bussfolk for bussfolk.

Ideen kommer fra OsloBuss, et selskap som på tross av positiv utvikling de senere år mener de vil oppnå bedre resultater gjennom lagspill enn solospill.

Analyser av trender i og utenfor bransjen tilsier at det vil skje mye i årene som kommer. BusGroup mener det er bedre å oppsøke mulighetene dette gir enn å vente på truslene som kan komme.

Lagledelsen i BusGroup har også bred erfaring fra bransjer som har kommet lenger enn turbilbransjen på mange områder.

Det er bevisst ikke invitert inn eksterne investorer, men vi er åpne for at medlemmene i kjeden kan bli med på eiersiden.